Czy obcokrajowiec może wykorzystać kredyt gotówkowy w Polsce?

Obcokrajowcy w Polsce to już nie egzotyka, ale powszechny standard, który wymusza częściowo zmiany prawne dotyczące obsługi kredytów gotówkowych. Jakie warunki powinien spełnić obcokrajowiec, aby bez większych trudności poruszać się po sektorze pożyczek krótkoterminowych? Sprawdź je na www.17bankow.com.

Formalności dla cudzoziemców na rynku kredytów gotówkowych

Obcokrajowców w Polsce, co do zasady obowiązują praktycznie identyczne normy, jak rodaków, jeżeli chodzi o analizę zdolności kredytowej. Jeżeli obcokrajowej przychodzi do banku powinien przedstawić stały adres zameldowania, dokumenty potwierdzające pobyt (karta stałego pobytu) i najlepiej formę zarobkowania. Im bardziej stabilna, tym lepiej. Co do zasady banki wykluczają nielegalne źródła uzyskiwania dochodów. Cudzoziemiec z dochodami w szarej strefie nie może liczyć na prawidłowe podpisanie umowy o kredyt gotówkowy. Dodatkowe formalności to potwierdzenie numeru PESEL, przekazanie danych o rachunku osobistym niezbędnym do przelania środków z kredytu gotówkowego, analiza dotychczasowej historii kredytowej. Obcokrajowiec musi założyć rachunek w polskim, a nie zagranicznym banku. Nie ma najczęściej mowy o wypłacie środków na zagraniczne konto.

BIK i regulaminy kredytów gotówkowych dla cudzoziemców

Niektóre banki w materiałach marketingowych wydzielają kredyty standardowe od kredytów dla cudzoziemców. Z drugiej strony wiele placówek robi to dopiero na poziomie regulaminów zwykłych pożyczek. Obcokrajowiec powinien wstępnie monitorować wszystkie oferty kredytów gotówkowych pod kątem oprocentowania, a dopiero najlepsze z nich analizować pod kątem dostępności cudzoziemcom. Od cudzoziemca wymaga się wyrobienia historii kredytowej od momentu przyjazdu do Polski oraz potwierdzenia raportu kredytowego zza granicy. Analiza BIK u cudzoziemców rozszerza się również na rejestr zagraniczny, co zwiększa tak naprawdę możliwości oceny ekonomicznej.

Naturalna obsługa w języku obcym

Coraz więcej banków na życzenie udostępnia obcokrajowcom obsługę w języku obcym, co jest dużym ułatwieniem szczególnie wśród Ukraińców. Obcokrajowiec nie powinien martwić się o dostępność kredytów gotówkowych, a nawet hipotecznych, jeżeli spełni tylko wskazane normy formalne. Poza tym coraz więcej banków dostrzega perspektywy obsługi klientów zza granicy.