Banki komercyjne działające w Polsce.

Bank komercyjny jest instytucją finansową jaka zajmuje się obsługa i organizacją ruchu pieniądza jaki ma miejsce pomiędzy ludźmi i jednostkami gospodarującymi tym pieniądze. Zadaniem takiego banku jest gromadzenie pieniędzy, z których udziela się kredytów i pożyczek, a także dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie zagranicznym i krajowym. Ma on za zadanie świadczyć usługi masowym klientom. Działanie takich banków działa na zasadach prawa bankowego i określa się je jako czynności bankowe. Dzięki tym instytucją możesz także założyć lokatę i oszczędzać o czym przeczytasz obszerny artykuł na http://www.najlokata.com.pl.

Słów kilka o Banku City Handlowym.

W Polsce działa wiele banków komercyjnych. Jednym z nich jest Bank Handlowy w Warszawie SA. Jak można wywnioskować z nazwy, główna siedziba banku znajduje się w Warszawie. Działa on aktualnie jaki Citi Handlowy. W rankingu największych banków w Polsce pod względem wartości aktywów Bank Citi Handlowy znalazł się na dziesiątym miejscu. Pod względem liczby placówek bank zajmuje osiemnaste miejsce. W roku 2001 doszło do fuzji dwóch banków: Banku Handlowego w Warszawie i Citibanku. Obecnie największym akcjonariuszem banku jest Citibank. Bank działa na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszym powojennym prezesem banku jest Henryk Kisiel. Do tego czasu działalnością operacyjną banku kierowali dyrektorzy.

Słów kilka o Banku Millennium SA.

Bank Millennium SA to kolejny Bank komercyjny działający w Polsce. Jego siedziba główna mieści się w Warszawie. Pod względem aktywów bank znajduje się w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. W ramach swojej działalności bank prowadzi sieć 400 placówek. Zajmuje się również bankowością internetową, mobilną i telefoniczną. Oferta banku skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i do osób prowadzących działalność gospodarczą. Ofertę dla siebie znajdą również małe, średnie i duże firmy. Spółka akcyjna ma swoje notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku. Grupa Banku Millennium składa się z czterech członków. Należą do nich Millennium Leasing, który prowadzi działalność leasingową, Millennium Dom Maklerski zajmujący się działalnością brokerską, Millennium Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych zajmujące się funduszami inwestycyjnymi oraz Fundacja Banku Millennium. Prezesem zarządu obecnie jest Joao Bras Jorge.

Słów kilka o Banku Pocztowym SA.

Do banków komercyjnych w Polsce zalicza się również Bank Pocztowy SA. Jest to bank jaki kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, do mikro i małych przedsiębiorstw. Oferta dostępna jest w placówkach sieci własnej, a także na Poczcie Polskiej. Bank ten utworzony został w 1990 roku w Bydgoszczy. Za jego pomocą chciano reaktywować bankowość pocztową w Polsce. Głównym akcjonariuszem banku jest Poczta Polska, która posiada 75% akcji minus dziesięć akcji i Bank PKO BP, który posiada 25% akcji plus dziesięć akcji. Bank Pocztowy obecnie posiada największą w Polsce sieć dystrybucji usług finansowym. Wszystko dzięki dobrej strategii z największym z akcjonariuszy banku.