Czy podatek od zysków kapitałowych szkodzi lokatom bankowym?

Podatek od zysków kapitałowych obowiązuje w Polsce od 2004 roku w stawce 19% i przeszedł pewną ewolucję. Na początku banki detaliczne proponowały klientom lokaty jednodniowe, w których można było uniknąć zobowiązań. Niestety ordynacja podatkowa wykryła ten „problem” i zlikwidowała możliwość optymalizacji oszczędności. Aktualnie lokaty jednodniowe stanowią podstawę do naliczania podatku od zysków kapitałowych. Czy podatek Belki (potoczna nazwa) szkodzi lokatom bankowym? Przekonaj się na http://www.prosty-wniosek.pl/.

Szkodliwość opodatkowania oszczędności

Szkodliwość podatku jest bardzo duża z prostych powodów. Przede wszystkim podatek zniechęca do oszczędzania, a niektórzy inwestorzy z niewielkimi kwotami w ogóle nie chcą dzielić się pieniędzmi z rządem. Podatek od zysków kapitałowych jest w bankach sprytnie ukryty, ponieważ pobiera się go automatycznie. Niewiele osób świadomie oblicza realne zyski z lokat bankowych, a bazuje jedynie na kwotach nominalnych oprocentowania podawanych w materiałach marketingowych. Lokata oprocentowana w skali 1,5% nie oznacza jednak takiego zysku. Dlaczego? Od oprocentowania nominalnego odejmuje się zawsze podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%, a także poziom inflacji na zasadny okres oszczędzania. Poziom opodatkowania 19% jest nieracjonalny biorąc pod uwagę bardzo niskie stopy procentowe i potrzebę pokonania inflacji, która w 2019 roku przebija zdecydowanie cel Narodowego Banku Polskiego. Można powiedzieć, że dodatkowy podatek od oszczędności to podwójne obciążenie dochodów, ciężko zebranych nadwyżek. Dobry sposób na uniknięcie podatku Belki do założenie indywidualnego konta emerytalnego w domu maklerskim. Niestety duże ograniczenie to potrzeba utrzymania oszczędności, aż do osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego. Podatek Belki obciąża nie tylko lokaty bankowe, ale również wszystkie dochody kapitałowo-pieniężne, łącznie ze sprzedażą wszystkich rodzajów papierów wartościowych. Dochodzą do tego przychody z funduszy kapitałowych, zyski ze zbycia prawa poboru, dywidendy, a nawet odsetki od pożyczek. W Polsce podatek od zysków kapitałowych nie dotyczy jednak nieruchomości, a w niektórych krajach europejskich to spotykana praktyka (najlepszy przykład to UK). W Hiszpanii podatek od oszczędzania dochodzi nawet do skrajnych wartości 1/3 w zależności od skali generowanych zysków.

Podatek ukryty przez automatyczny pobór

Podatnicy nie narzekają z reguły na podatek Belki, ponieważ go nie widzą i nie muszą wprowadzać do PIT za rok poprzedni. Banki dokonują automatycznych rozliczeń. Najgorsza zasada dotyczy liniowości podatku od zysków kapitałowych. 19% płaci się od małych i dużych kwot, co uniemożliwia często podjęcie racjonalnej decyzji o oszczędzaniu przy niskich stopach procentowych. Ulgi zupełnie nie występują, nawet dla początkujących inwestorów, co jest dużą nierównowagą dla rozwoju rynku kapitałowego i tak słabego w porównaniu do rozwiniętych gospodarek. Szkodliwość podatku Belki widać wyraźnie, ale nie podejmuje się żadnych działań zapobiegawczych.