Citi Handlowy

Banki komercyjne działające w Polsce.

Bank komercyjny jest instytucją finansową jaka zajmuje się obsługa i organizacją ruchu pieniądza jaki ma miejsce pomiędzy ludźmi i jednostkami gospodarującymi tym pieniądze. Zadaniem takiego banku jest gromadzenie pieniędzy, z których udziela się kredytów i pożyczek, a także dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie zagranicznym i krajowym. Ma on za zadanie świadczyć usługi masowym klientom. Działanie takich banków działa na zasadach prawa bankowego i określa się je jako czynności bankowe.